BiSL Next – cursusinhoud

In de BiSL Next cursus maakt u kennis met het gehele BiSL Next model. Alle drivers, perspectieven, domeinen en domeinperspectieven, doelen, termen, activiteiten en producten etc. komen ter sprake. Naast de theorie is er ook veel ruimte voor de eigen praktijk. Daardoor is de stof eenvoudiger te begrijpen en na de cursus te vertalen naar verbeteringen in het eigen werk.

Cursusinhoud

De inhoud is uiteraard geheel conform het examenprogramma BiSL Next:

Dag 1

  • Introductie en kennismaking
  • Het belang van business-informatiemanagement (BIM)
  • Introductie BiSL Next
  • Data en datakwaliteit
  • Het domein Operation

Dag 2

  • Terugblik dag 1
  • Het domein Improvement
  • De domeinen Strategy en Governance
  • De drivers en sturing van de informatievoorziening
  • BiSL Next in de praktijk

Naast de theorie is er veel ruimte voor de eigen werksituatie.

BiSL Next – schema

In het schema hieronder zijn alle onderdelen van BiSL Next te vinden:

BiSL Next schema

Natuurlijk is het mogelijk na deze cursus een verdieping te maken. Een workshop-vorm is hiervoor het meest geschikt. De inhoud van de diverse workshops is in het menu aan de linkerzijde terug te vinden.

BiSL Next en de eigen (toekomstige) praktijk

In deze BiSL Next cursus wordt zoals aangegeven het hele BiSL Next model doorlopen. Het is meteen een buitenkansje om de theorie te spiegelen aan de eigen praktijk. Soms tot grote verbazing doen bedrijven een aantal werkzaamheden al in lijn met BiSL Next. Maar er zijn ook altijd afwijkingen: werk dat anders wordt uitgevoerd, eenvoudigweg niet wordt gedaan of extra werkzaamheden die niet in BiSL Next worden beschreven.

Tijdens de cursus wordt stilgestaan bij de verschillen tussen het BiSL Next model en de eigen praktijk en bekeken waar verbeterpunten zijn te vinden. Daarnaast wordt ook een blik op de toekomst geworpen; het functionele gebied staat niet stil en waar kan BiSL Next in de toekomst van dienst zijn? Op die wijze is aan het eind van de cursus niet alleen een goede voorbereiding voor het examen gedaan, maar kunnen na het examen concreet de nodige verbeteringen in de eigen praktijk worden bereikt.

Terug naar homepage