Management overview

Als management in korte tijd op de hoogte raken van de ins en outs van BiSL? In een informatieve en interactieve sessie? Dan is de BiSL managementoveriew wat voor u.

Doelgroep

De doelgroep van deze BiSL managementoverview bestaat uit:

  • Lijnmanagers
  • Procesmanagers
  • Beleidsmedewerkers
  • Stafmedewerkers
  • Betrokken projectleiders
  • Andere geïnteresseerden en belanghebbenden op managementniveau

Werkwijze

Deze managementoverview bestaat uit twee onderdelen:

  • Presentatie (1/2 – 3/4 uur)
  • Discussie (1/2 – 3/4 uur)

Het eerste onderdeel geeft in kort bestek inzicht in het toepassingsgebied van BiSL. In het tweede onderdeel word de relatie met de eigen organisatie gelegd. Middels een actielijst kunnen benodigde vervolgacties worden vastgelegd.

Inhoud

In de presentatie wordt stilgestaan bij de toegevoegde waarde van business informatiemanagement en een framework als BiSL voor de organisatie. Kort worden alle procesclusters, processen en activiteiten benoemd. Daarnaast is aandacht voor de betrokken rollen / functies en de inbedding in de eigen organisatie.

In het discussie onderdeel wordt interactief de relatie met de eigen organisatie gelegd. Behalve bij de voordelen van BiSL wordt ook stilgestaan bij de valkuilen en lessons learned bij andere organisaties. Van alle deelnemers wordt hier een actieve en positief-kritische inbreng verwacht.

Duur managementoverview

De duur van de managementoverview bedraagt 1 tot 1,5 uur.

Rooster

De managementoverview wordt op afspraak In Company verzorgd.

Contact

Interesse in deze managementoverview? Stuur een bericht naar BiSLSmart en wij nemen contact met u op om uw wensen door te nemen en een aanbod op maat te doen.

Terug naar de homepage