Strategisch niveau

Binnen BiSL, Framework voor Business Informatie Management, heeft vanaf de start in 2005 de focus sterk gelegen in de opzet en verbetering van het operationele niveau. De laatste tijd krijgt het strategisch niveau steeds meer aandacht. In deze workshop wordt uitgewerkt hoe u vanuit BiSL optiek zowel de inhoud als de organisatie van de informatievoorziening op strategisch niveau kunt invullen.

Doelgroep

Deze workshop is bestemd voor:

  • Informatiemanagers
  • Informatiestrategen
  • Informatie analisten
  • Business analisten
  • IT-specialisten
  • Lijnmanagers die op strategisch niveau te maken hebben met vormgeving en organisatie van de informatievoorziening.

Voorkennis

Voor het succesvol volgen van de workshop is kennis op het niveau van BiSL Foundation vereist. In de praktijk blijkt een afgeronde opleiding + het EXIN-certificaat een belangrijke bijdrage voorwaarde voor succes. Eventueel kan ook na ruim voldoende zelfstudie worden deelgenomen aan deze workshop. Daarnaast is enkele jaren ervaring in het vakgebied nodig om de vertaling naar de eigen praktijk zelf goed te kunnen maken.

Leerdoelen

De specifieke leerdoelen zijn::

  • Kennis opdoen van de strategische processen van BiSL
  • De strategische processen van BiSL voor de eigen organisatie kunnen toepassen

Vorm workshop

Workshop met afwisseling van stukjes theorie en de eigen praktijk. De workshop leent zich daarom uitstekend voor een In Company setting waarbij de inhoud kan worden afgestemd op de eigen bedrijfssituatie.

Inhoud en werkwijze

De workshop belicht afwisselend stukjes BiSL vanuit de theorie afgewisseld met opdrachten om de theorie te koppelen aan de eigen bedrijfssituatie.

In het ochtendprogramma wordt gestart met de positionering van het strategisch niveau in BiSL zoals in het navolgende schema is te zien:

BiSL workshop Strategisch niveau

Vervolgens wordt stilgestaan bij het BiSL Procescluster Opstellen Informatie strategie (rechtsboven in het schema). Allereerst wordt de theorie van de processen in dit cluster doorgelopen, uiteraard gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk. De opdracht om een uitwerking van dit procescluster voor de eigen werksituatie te maken is hier doorheen gevlochten.

In het middagprogramma komt het BiSL Procescluster Opstellen IV-organisatie strategie (linksboven in het schema) aan bod. Voor veel mensen blijkt dit taaie materie te zijn en daarom wordt hier meteen gewerkt vanuit een praktijkvoorbeeld. Daarna wordt ook hier in een uitgebreide opdracht de toekomstige IV-organisatie van het eigen bedrijf bepaald.

Tot slot wordt stilgestaan bij de middelste BiSL procescluster Sturende processen, waarin op het gebied van geld, tijd en kwaliteit de nodige sturing moet worden gegeven om de gedefinieerde strategie ook te realiseren.

Voorafgaande cq. vervolgcursussen / workshops

Voorafgaande cursussen / workshops
BiSL Foundation is een pre, maar geen vereiste.

Vervolgcursussen / workshops
Eventueel, indien nog niet gevolgd, kan de cursus BiSL Foundation worden gedaan. Ook kan worden gekozen in het aanbod van andere BiSL Workshops, waardoor een logisch geheel ontstaat.

Duur workshop

De workshop duurt één dag met twee blokken van ca. 3,5 uur.

Rooster

De workshop wordt op afspraak In Company verzorgd.

Download info in PDF

Contact

Interesse in deze workshop? Stuur een bericht naar BiSLSmart. We nemen contact op, spreken uw wensen door en maken een aanbod op maat.

Terug naar de homepage