BiSL Volwassenheidsmeting

Bent u benieuwd wat de volwassenheid van de verschillende BiSL processen binnen uw IV-organisatie is? Vindt u het van belang wat de gebruikers van de ondersteuning door functioneel beheer vinden? En wilt u dit gebruiken voor gerichte verbeteracties?

Dan is onze volwassenheidsmeting IV-organisatie iets voor u.

We nemen de processen vanuit drie invalshoeken onder de loep. Zo betrekken we nadrukkelijk de beleving van de gebruikersorganisatie in de meting. Daarnaast leggen we elke BIM-professional, dus functioneel beheerders, informatiemanagers enz. een gestandaardiseerde vragenlijst voor. Op basis hiervan gaan we met het team in gesprek om een objectief antwoord te krijgen op elke vraag uit de vragenlijst.

Zo krijgen we een vergelijkbaar beeld van de volwassenheid van elk proces in elk team. Dit geeft direct inzicht in waar de verbeterkansen liggen, maar het leent zich ook uitstekend om tot kennisuitwisseling tussen de teams te komen

Doelgroep

Deze workshop is bestemd voor een groep uit de eigen organisatie bestaande uit:

  • Enkele eindgebruikers
  • Enkele key users (super users, kerngebruikers)
  • Enkele functioneel beheerders
  • Enkele IT’ers (intern, gemixt)
  • Een of enkele procesmanagers
  • Enkele lijnmanagers

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar enige jaren werkervaring in dit gebied en een afgeronde cursus BiSL Foundation is een pre.

Einddoelen

De specifieke einddoelen zijn::

  • De huidige volwassenheid van de organisatie t.o.v. het BiSL Framework bepalen
  • Sterkte en zwakte van de huidige organisatie bepalen en daaruit een overzicht van knelpunten afleiden
  • Aan de hand van de resultaten van de zelfevaluatie realistische verbeteracties definiëren

Vorm workshop

De workshop kent een stappenplan dat hierna wordt toegelicht. De workshop kan logischerwijs uitsluitend in een In Company setting worden uitgevoerd.

Inhoud en werkwijze

In deze workshop wordt onder begeleiding de gehele zelfevaluatie in de eigen organisatie uitgevoerd.

Het gehele proces bestaat uit 3 stappen:
1. Samenstellen groep en invullen zelfevaluatie
2. Doorspreken resultaten en bepalen vervolgacties
3. Uitvoeren acties

Dit wordt in het navolgende schema verder uitgewerkt:

De eerste drie hiernaast genoemde activiteiten worden vooraf uitgevoerd. Allereerst wordt in de eerste stap de groep samengesteld die de zelfevaluatie in zal vullen en deel zal nemen aan de workshop.

Vervolgens wordt vooraf (1 a 2 weken voor de workshop) door elke deelnemer individueel de zelfevaluatie ingevuld. Mochten er problemen optreden, dan zal dit door de workshop begeleider worden opgelost.

De resultaten worden door de begeleider van de workshop vooraf verzameld en in één overzicht samengebracht.

Deze derde stap vormt de start van de workshop. De verzamelde resultaten worden doorgesproken en met name de afwijkende scores krijgen aandacht. Immers: er is geen dscussie nodig over punten waar iedereen het over eens is. Eventueel worden scores aangepast.

Aan de hand van de totale scoringslijst wordt door de groep de top 10 van actiepunten opgesteld, vanuit het oogpunt van wenselijkheid.

Aan de hand van de top 10 wordt vervolgens een shortlist gemaakt van een top 3 waarin ook de haalbaarheid wordt meegenomen. Aan de hand van deze top 3 worden al tijdens de workshop concrete acties, mijlpalen, betrokken afdelingen/personen, budgetten en planningen bepaald.

In voorkomende gevallen kan ook de uitvoering worden begeleid. Dit vormt geen onderdeel van de workshop.

Voorafgaande cq. vervolgcursussen / workshops

Voorafgaande cursussen / workshops
BiSL Foundation is een pre, maar geen vereiste.

Vervolgcursussen / workshops
Eventueel, indien nog niet gevolgd, kan de cursus BiSL Foundation worden gedaan. Ook kan worden gekozen in het aanbod van andere BiSL Workshops, waardoor een logisch geheel ontstaat.

Duur workshop

De workshop duurt één dag met twee blokken van ca. 3,5 uur. Aan voorbereiding (het invullen van de zelfevaluatie) moet elke deelnemer rekenen op 1 a 2 uur.

Rooster

De workshop wordt op afspraak In Company verzorgd.

Download info in PDF

Contact

Interesse in deze workshop? Stuur een bericht naar Bislsmart en wij nemen contact met u op. Aan de hand van uw wensen wordt een voorstel op maat gemaakt.

Terug naar de homepage