Inrichting Business Informatiemanagement

Over de inrichting van Functioneel Beheer en Informatiemanagement (bij elkaar: Business Informatiemanagement) kunnen we kort zijn; dat is geen eenvoudige zaak. Ondanks de ervaringen van de afgelopen jaren, waardoor er inmiddels veel meer kennis is over wel en niet werkende functiebeschrijvingen, taakverdelingen, processen en procedures, blijkt dat bijvoorbeeld functioneel beheerders nogal eens niet het gevoel hebben een spin in het web te zijn, maar meer als een pingpongbal heen en weer stuiteren tussen managers, gebruikers en niet te vergeten de interne IT en externe leveranciers.
Natuurlijk kan alles ook wel goed worden georganiseerd, en dat is precies de bedoeling van deze workshop.

Doelgroep

De doelgroep van deze workshop bestaat uit:

  • Informatiemanagers
  • Key users (super users, kerngebruikers)
  • Functioneel beheerders
  • Betrokkenen vanuit de interne IT-organisatie
  • Managers die te maken hebben met inrichting van Business Informatiemanagement
  • Betrokken projectleiders

Voorkennis

Voor het succesvol volgen van de workshop, en ook het behalen van goede resultaten, is kennis op het niveau van BiSL Foundation vereist. In de praktijk blijkt een afgeronde opleiding + het EXIN-certificaat een belangrijke bijdrage voorwaarde voor succes. Eventueel kan ook na ruim voldoende zelfstudie worden deelgenomen aan deze workshop.

Doelstellingen

Na afloop van deze workshop is het voor de organisatie helder hoe Functioneel Beheer en Informatiemanagement (bij elkaar: Business Informatiemanagement) zouden moeten worden ingericht. Tevens is de huidige situatie in kaart gebracht en is in beeld gebracht welke obstakels moeten worden weggenomen om de gewenste organisatievorm te realiseren. Er zijn diverse uitwerkingen gemaakt die kunnen worden gebruikt als basis voor de daadwerkelijke realisatie van een goed ingericht Functioneel Beheer en Informatiemanagement.

Vorm workshop

Workshop met afwisseling van stukjes theorie en de eigen praktijk. De workshop leent zich daarom uitstekend voor een In Company setting waarbij de inhoud kan worden afgestemd op de eigen bedrijfssituatie.

Inhoud workshop

In de workshop wordt uitgegaan van het BiSL procescluster Opstellen IV organisatiestrategie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Best Practices binnen BiSL op het gebied van inrichting van IV-organisaties. Dit alles wordt verbonden met en vertaald naar uw eigen werkomgeving. Over het algemeen ontstaat dan al heel snel inzicht in bestaande knel- en verbeterpunten.

BiSL workshop inrichting Business Informatiemanagement

De workshop heeft als doel om voor de eigen organisatie te bepalen:
– Waar key- cq super-users, functioneel beheerders en informatiemanagers een plaats in de organisatie zouden moeten hebben
– Welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de key- cq super-users, functioneel beheerders en informatiemanagers zouden moeten hebben, en dit vertaald in rol- of functiebeschrijvingen
– Welke werkprocessen nodig zijn om alle taken georganiseerd en gestroomlijnd uit te voeren
– Hoe de koppeling met de IT-organisatie en de processen/procedures in de IT-organisatie zou moeten zijn
– Hoe de relatie en de dagelijkse communicatie met collega key-users, functioneel beheerders en informatiemanagers, eindgebruikers, en lijnmanagement vorm te geven.

Behalve inzoomen op detailpunten wordt uiteraard ook het grote geheel in beschouwing genomen.

Voorafgaande cq. vervolgcursussen / workshops

Voorafgaande cursussen / workshops
BiSL Foundation is een pre, maar geen vereiste.

Vervolgcursussen / workshops
Eventueel, indien nog niet gevolgd, kan de cursus BiSL Foundation worden gedaan. Ook kan worden gekozen in het aanbod van andere BiSL Workshops, waardoor een logisch geheel ontstaat.

Duur workshop

De workshop duurt één dag met twee blokken van ca. 3,5 uur.

Rooster

De workshop wordt op afspraak In Company verzorgd.

Download info in PDF

Contact

Interesse in deze workshop? Stuur een bericht naar BiSLSmart. Er wordt contact met u opgenomen, uw wensen doorgesproken en er volgt een voorstel op maat.

Terug naar de homepage